Условия за ползване на уебсайта

Условия
Чрез достъпа до този уебсайт, достъпен на адрес prinaria.com („Уебсайтът“), вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези Условия за използване на уебсайта и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранен достъпът до този сайт. Материалите, съдържащи се в този сайт, са защитени от законите за авторското право и търговските марки.
Използвайте лиценза
Предоставя се разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите на сайта само за лично, некомерсиално временно гледане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:
променяте или копирате материали;
да използвате материалите за комерсиални цели или публично показване;
опит за обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта;
премахнете всички авторски права или други бележки за собственост от материалите; или
прехвърляне на материали на друго лице или „отразяване“ на материали на всеки друг сървър.
Това ще ви позволи да прекратите уебсайта, ако нарушите някое от тези ограничения. При прекратяване правата ви за гледане също ще бъдат прекратени и трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали са в печатен или електронен формат.

Отказ от отговорност
Всички материали на сайта се предоставят „както са“. Уебсайтът не дава гаранции, изрични или подразбиращи се, и следователно изключва всички други гаранции. Освен това уебсайтът не прави никакви изявления относно точността или надеждността на използването на материалите на неговия уебсайт или по друг начин, свързани с такива материали или сайтове, свързани с този уебсайт.
Ограничения
Сайтът или неговите доставчици няма да носят отговорност за щети, произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на Сайта, дори ако Сайтът или упълномощен представител на Сайта е бил уведомен устно или писмено за възможността от такава вреда. Някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за случайни щети, така че тези ограничения може да не се отнасят за вас.
Промени и поправки
Материалите, които се появяват на сайта, може да включват технически, типографски или фотографски грешки. Уебсайтът не гарантира, че някой от материалите на уебсайта е точен, пълен или актуален. Сайтът може да променя материалите, съдържащи се в него, по всяко време без предупреждение. Сайтът не поема никакви задължения за актуализиране на материалите.
Връзки
Уебсайтът не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на такъв свързан сайт. Включването на каквато и да е връзка не означава одобрение от уебсайта на сайта. Използването на всеки свързан уебсайт е на собствена отговорност на потребителя.
Промени в условията за ползване на сайта
Уебсайтът може да преразгледа тези Условия за ползване за своя Уебсайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата към момента версия на тези Условия за ползване.
Вашата поверителност
Моля, прочетете нашата политика за поверителност.
Приложимо право
Всеки иск, свързан с уебсайта, ще се урежда от нашите закони, без да се вземат предвид неговите разпоредби за конфликт на закони.